آشنایی با حراست

تعریف حراست :

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد از لحاظ عرف به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود بر عهده دارد .

 

اداره حراست به منظور حفظ اصول وتعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمان دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف متخلف را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را دراین زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۳۹۴